Reference

Od većih objekata pod stalnim nadzorom naše servisne službe istaknut ćemo slijedeće:

 • Odašiljači i veze, odašiljači Sljeme, Učka, Mirkovica, Lička plješevica, Ćelavac, Biokovo, Labinštica, Belje, Psunj, Deanovac
 • Bernarda d.o.o., Nedelišće
 • Istarski vodovod, vodovod Pazin
 • Supernova Karlovac
 • Mercator centar Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Jastrebarsko  
 • Baumax Karlovac
 • Pučko učilište Gospić -kino dvorana
 • Dom za starije i nemoćne "Sv. Antun" Karlovac - 2 kom
 • Općina Žakanje - 2 kom
 • Gimnazija Ogulin
 • Gimnazija Karlovac
 • Graniči prijelaz Maljevac
 • Granični prijelaz Prezid
 • Policijska stanica Gvozd
 • Tvornica plastičnih cijevi "Gorica"
 • Centar za radnu terapiju "Nada" - objekt "Karlovac" -2 kom
                                                             - objekt "Vojnić" - 2 kom
 • Dom za starije i nemoćne "Đurđica", Križpolje
 • Gospodarska komora, Županijska komora Karlovac
 • Erste banka Karlovac
 • Karlovačka banka Karlovac
 • Zagrebačka banka Karlovac
 • Hrvatske pošte, poslovnica Duga Resa, Slunj, Samobor
 • FINA - centrala Karlovac- 2 kom
            -poslovnica Slunj
           - poslovnica Korenica
 • Gospodarska Komora Karlovac
 • Autotransport Karlovac
 • Osnovna škola Ličko Lešće, Otočac
 • HS Produkt, tvornica oružja Karlovac - 2 kom
 • Policijska postaja "Duga Resa"
 • Pekara "Dujam"
 • Franjevački samostan "Sv. Trojica"
 • Hotel "Vojnic"
 • Turboteh d.o.o., tvornica turbina Karlovac - 2 kom
 • Dječje odmaralište "Selce"
 • Osnovna škola Banija
 • Područna škola Vodostaj
 • Područna škola Hrnetić
 • Osnovna škola Turanj
 • Osnovna škola Dubovac
 • Područna škola Velika Jelsa
 • Područna škola Zadobarje
 • Osnovna škola Švarča
 • Osnovna škola Perušić - 2 kom
 • Osnovna škola Ličko Lešće, Otočac
 • Osnovna škola Josipdol
 • Područna škola Tounj
 • Područna Škola Oštarije
 • Osnovna škola Vrhovine, Otočac 2 kom
 • Osnovna škola Krnjak
 • Osnovna škola Rečica
 • Područna škola Šišljavić
 • Osnovna škola Vojnić
 • Srednja škola Duga Resa
 • Srednja škola Plitvička jezera, Korenica
 • Tehnička škola Karlovac (2 kom)
 • Šumarska i drvodjelska škola Karlovac
 • Ugostiteljska škola Karlovac
 • Prirodoslovna škola Karlovac
 • Dječji dom Korenica
 • Općina Krnjak
 • Stanica za tehnički pregled - "Ilovac"
                                                   - "Duga Resa"
 • Benzinska postaja Europetrol  "Turanj"
 • Benzinske postaje Tifon: Ravna Gora, Karlovac (2x), Ogulin(2x), Jesenice (2x), Slavonski brod, Ernestinovo, Osijek (2x), Vinkonvci, Našice, Požega, Lučko, Krapinske toplice
 • Reta d.o.o. veleprodaja građevnskog materijala
 • ŽE-ČE Novi d.o.o. tvornica metalnog pletiva, brava i okova - 3 kom
 • ZAK d.o.o., Renault servis - 4 kom
 • Samoposlužna autopraoica "Bajac" 2 kom
 • Kredigs d.o.o. veleprodaja uredskog materijala
 • Transporti Žeger, upravna zgrada i radionica
 • IM Metal d.o.o. - FLAMIFER, proizvodnja vatrogasnih vozila
 • Stolarija "Grčić" - poslovna jedinica "Velika Jelsa" - 2 kom
                               - poslovna jedinica "Selce" - 2 kom
 • Stolarija Ribičić
 • Veta d.o.o., izrada metalnh konstrukcija  - 2 kom
 • Švarča d.o.o., resraurant "La Mirage"
 • Restaurant "Paurija" Duga Resa
 • Tokarska radina "Galović"
 • Elektroautomatika, izrada upravljačkih ormara i automatika
 • Vulkanizacija Palešćak
 • MORH, VP Karlovac - 3 kom
 • Ogulin, stambena zgrada za stradalnike domovinskog rata
 • Rezidencije d.o.o. - urbane vile - 12 kom
 • Centar za odgoj djece i mladeži Karlovac
 • PBZ, poslovnica Ogulin
 • Tehno Kem, kemijska čistiona
 • Tvornica Kliznih Ležajeva, Karlovac - 2 kom
 • Instruvet, proizvodnja i distribucija veterinarskih lijekova, Stupnik, Zagrab
 • Pekara Kruhar
 • Trgoing, vele i maloprodaja građevinskog materijala 
 • Dimnjačar d.o.o.
 • Ugruženje obrtnika "Karlovac"
 • Poslovni centar Slunj
 • Rivijera hoteli Poreč, hotelsko naselje Brulo, hoteli Dijamant i Rubin
 • Hotel Mirni kutak Otočac
 • Dandy d.o.o. Otočac
 • Gavranović prodajni centar Karlovac - 4 kom
 • Autokuća Novosel,  servis Karlovac - 2 kom
 • Alstom Karlovac
 • Dječji vrtići Karlovac - 7 kotlovnica u svakodnevnom nadzoru
 • Dječji vrtić Slunj
 • Sportska dvorana Slunj
 • Crkva i župni dvor u Korenici
 • Franjevački samostan Jastrebarsko
 • Franjevački samostan Presvetog trojstva Karlovac
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - ispostava Gospić
 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti -ispostava Gospić
 • Guštin d.o.o. Karlovac
 • Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
 • Veleučilište u Karlovcu
 • Sorko d.o.o.
 • Kelteks d.o.o.
 • Lidl d.o.o. Karlovac, Zagreb, Gospić, Zadar (2x), Vodice, Šibenik
 • Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac
 • Dinela d.o.o. Kamanje
 • Špiel d.o.o.Zagreb
 • Dimnjačar d.o.o. Karlovac
 • Trgoing d.o.o.
 • Restaurant MARCHE Dobra Istok, Dobra Zapad, Ravna Gora, Draganić
 • Hotel MARCHE Draganić, Ravna Gora
 • Dječji vrtić Karlovac
 • Dječji vrtić četiri rijeke Karlovac
 • MUP GOSPIĆ, interventna policija
 • MUP Gospić, Policijska postaja
 • Policijska postaja Korenica
 • Policijska postaja Korenica
 • Policijska postaja Donji Lapac
 • Policijska postaja Otočac
 • Policijska postaja Senj
 • Policijska postaja Karlobag
 • Policijska postaja Duga Resa
 • Gradska knjižnica Ogulin
 • Tržnica Ogulin
 • LANA Karlovačka tiskara
 • Dječji vrtić Medo, Udbina
 • Duhanka Udbina
 • Nastamba lavova, Zoološko vrt Zagreb
 • Caritas Banja Luka
 • Centar za rehabilitaciju Jaškovo i Zorkovac
 • Gastro markt, Duga Resa
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac, kotlovnica n BIO plin
 • ...